law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Енергийно Право Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Правен Дю Дилиджънс Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство
Правни услуги

Информация за контакт

Адвокатска Кантора Томовски

България 9000, гр. Варна

ул. Батак № 7,

етаж 1, офис 6

тел. +359 (0) 876 999 591

тел. +359 (0) 876 999 590

email: office@tomovski.com

 

 

адвокатски услуги варнаСфера на дейност
Търговско и Дружествено Право
Договори и Процесуално представителство
Абонаментно правно обслужване
Енергетика. Възобновяеми източници
Вещно Право и Недвижими имоти
Данъчно облагане и Счетоводство
Интелектуална собственост
Офшорни банкови сметки
Регистрация на международни (офшорни) дружества
"Дю Дилиджънс" и правни експертизи