law office bulgaria
banner02

Актуално

Адвокатска кантора Томовски

Адвокатска Кантора Томовски, предоставя правно обслужване за физически и юридически лица. Практиката ни обхваща предимно материята на гражданското право, като дългогодишен опит имаме в търговското право, учредяване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на търговски дружества, учредяване на международни дружества, тръстове и фондации, офшорни услуги, сделки с недвижими имоти.

Кантората предлага съдебно представителство при общия исков процес, заповедни производства, защита и представителство пред частни и държавни изпълнители при изпълнителни производства, представителство при проучване на недвижими имоти, както и представителство при учредяване и поддръжка на международни /офшорни/ дружества.

прочети повече


 

Сфери на дейност

Учредяване на дружества и последващи фирмени промени в обстоятелствата; Ликвидации на дружества и представителство при производство по несъстоятелност.

Представителство при данъчни проверки и ревизии; Счетоводна дейност, финансов одит, регистрации по ЗДДС.

Проучване и продобиване на недвижими имоти, представителство при покупка или продажба, строителство и отдаване под наем.

Представителство пред Съд и административни органи по граждански, търговски и административни дела и производства. Представителство пред частни съдебни изпълнители по изпълнителн дела.

Представителство и регистрации на офшорни фирми, проучване на собственост и документи на офшорни дружества.

Проверка, регистрация и зашита на търговски марки, патенти, идустриален дизайн и представителство при спорове.


Следете ни

адвокати facebook
правна кантора Томовски Tweeter
юридически новини RSSАбонамент
 
+ 359 876 999 591
+ 359 876 999 590