law office bulgaria
banner02
Актуално
За Адвокатска Кантора Томовски
Адвокатска Кантора Томовски, предоставя правно обслужване за физически и юридически лица. Практиката ни обхваща предимно материята на гражданското право, като дългогодишен опит имаме в търговското право, регистрация на дружества, фирмени промени и офшорни услуги, както и вещно и наследствено право.
Кантората предлага съдебно представителство при изпълнителното и охранително производство, както и представителство при учредяване и поддръжка на международни /офшорни/ дружества.

Наши Публикации
28 Март 2014 Заобикаля ли се "Закона за офшорките" със странната абревиатура ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Agere in fraudem legis.
28 Август 2013 Регистрация на дружество с ограничена отговорност. Международна търговска дейност от граждани или дружества от ЕС, чрез Българско дружество с ограничена отговорност ЕООД/ООД – заплащане на най-ниския данък печалба ЕС.
23 Март 2012 Покупката на имот в България от Европейски физически и юридически лица става възможна през 2012 г. Измина пет годишният срок на мораториума относно покупката на земя от Европейски граждани...
21 Януари 2012 Изтече крайният срок за пререгистрация на търговските дружества и кооперации. Какво следва оттук нататък с не пререгистрираните фирми....
9 Септември 2011 Покупка на недвижим имот в Република България чрез търговско дружество не развиващо стопанска дейност. Регистрация на дружество с минимален капитал - съществуват ли рискове за собствениците...
 

Адвокатска Практика
търговски сделки и споровеТърговско Право   адвокат е.онИзпълнително производство   юридически съветник договориОблигационно Право
  медиация извънсъдебно споразумениеМедиация   колективен иск е онСтроително Право
  Представителство   банкова сметка в офшорна зонаОфшорни банкови услуги
недвижим имотВещно Право и собственост   искови молбиУстановяване на вземания   неплащане на данъциСчетоводни Услуги
патентованеПатент, Търговска марка, Лиценз   регистрация на офшорна фирма и сметкаОфшорни Услуги   анализиране на сделки и документиНесъстоятелност и Ликвидация
адвокат е.онСъдебно представителство   възобновяеми енергийни източнициЕнергeтика и ВЕИ   дилиджънс проектДю Дилиджънс

Следете Ни
адвокати facebook правна кантора Томовски Tweeter юридически новини RSSАбонамент   правни публикацииАбонамент за Правен Бюлетин