law office bulgaria
1

Заобикаля ли се
Заобикаля ли се "закона за офшорките"
От началото на 2014 година е в сила нов закон за регулиране на взаимоотношенията с дружества учредени в така наречените „офшорни зони“ или юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Дата: 28 Март 2014 прочети още

Регистрация на дружество с ограничена отговорност
Регистрация на дружество с ограничена отговорност
Международна търговска дейност от граждани или дружества от ЕС, чрез българско дружество с ограничена отговорност ЕООД/ООД – разумен избор за заплащане на най-ниския данък печалба в Еврозоната.
Дата: 28 Август 2013 прочети още

Закупуването на имот в България от чужди граждани става възможна през 2012 г.
Закупуването на имот в България от чужди граждани става възможна през 2012 г.
От 01 Януари 2012 г. с отпадането на мораториума, закупуването на недвижим имоти в България от чужди граждани става възможно.
Дата: 23 Март 2012 прочети още

Изтече срокa за пререгистрация на фирми
Изтече срокa за пререгистрация на фирми
На 31 Декември 2011 г. изтече последният срок, в който регистрираните Търговски дружества и Кооперации, можеха да подадат своето заявление за пререгистрация към Агенцията по вписванията. Какво следва оттук нататък за не пререгистрираните търговски дружества?
Дата: 21 Януари 2012 прочети още

Придобиване на имот чрез фирма - риск или не
Придобиване на имот чрез фирма - риск или не
Покупка на недвижим имот в България чрез търговско дружество не развиващо стопанска дейност. Регистрация на дружество с минимален капитал - съществуват ли рискове за собствениците?
Дата: 9 Септември 2011 прочети още

Гаранция или аванс към операторите? Срокът изтече
Гаранция или аванс към операторите? Срокът изтече
Крайният срок за предоставяне на гаранция или аванс от производители на електроенергия от ВЕИ на етап предварителен договор изтече. Новият закон наложи срок от един месец започващ от датата на обявяването на преференциалните изкупни цени за 2011/2012 от ДКЕВР, касаещ производители на енергия от ВЕИ на етап предварителен договор.
Дата: 21 Юли 2011 прочети още

Нови изкупни цени за енергията от ВЕИ
Нови изкупни цени за енергията от ВЕИ
ДКЕВР определи нови преференциални изкупни цени на електроенергия от ВЕИ в сила от 1 Юли 2011. На 20 Юни 2011г. на закрито заседание ДКЕВР взе решение за определяне на преференциалните изкупни цени на електроенергия добивана от възобновяеми енергийни източници.
Дата: 22 Юни 2011 прочети още

Лиценз от ДКЕВР за производители на енергия над 5 МВТ
Лиценз от ДКЕВР за производители на енергия над 5 МВТ
Лицензиране на производители на електроенергия от електроцентрали с обща мощност над 5 Мегавата от ДКЕВР, преди изграждане на енергиен обект. Условия, Срокове, Цени
Дата: 6 Юни 2011 прочети още

Новият Закон за ВЕИ. Анализ на целите
Новият Закон за ВЕИ. Анализ на целите
Какво следва след влизане в сила на Законa за Енергията от Възобновяемите Енергийни Източници? Новият закон въвежда ясни критерии и задължения за инвеститори имащи намерение да изградят енергийни обекти на територията на Р България, и има за цел да стимулира производството
Дата: 15 Май 2011 прочети още

Наближава крайният срок за публикация на ГФО за 2010
Наближава крайният срок за публикация на ГФО за 2010
Екипът на Правна Кантора Томовски Ви напомня, че наближава крайният срок за публикация на Годишните Финансови Отчети (ГФО) за 2010 г. Кои дружества и търговци са задължени да публикуват годишни финансови отчети?
Дата: 26 Май 2011 прочети още