law office bulgaria
1
Фирмен Профил Наши Клиенти Адвокатски Хонорар
За Кантората

Информация за контакт

Адвокатска Кантора Томовски

България 9000, гр. Варна

бул. Владислав Варненчик

№ 112, етаж 3, офис 12

тел. +359 (0) 876 999 591

тел. +359 (0) 876 999 590

email: office@tomovski.com

 

 

Адвокатска Кантора Томовски е създадена през 2004 г, от адвокат Миглена Томовска с основна адвокатска практика в гр. Варна. Екипа на кантората ни разполага с адвокати и юристи специализирани в различни области на правото, имащи за главна цел - разрешаване на всеки индивидуален казус със субективен подход.
Кантората е специализирана в предоставянето на правни услуги, съобразени с обективното право в Държавата, изразено в отрасли и институти като търговското право, вещно право, облигационно право, и гражданско правните науки като цяло.
В нашата практика ние разчитаме на принципи като компетентност, конфиденциалност и отговорност.
Честността и поверителността са основни фактори при установяване на взаимоотношения с нашите клиенти. Ние не можем да си позволим да загубим доверието на клиентите, като обещаваме обективно невъзможни резултати.
Дали представляваме голяма корпорация, отделен предприемач или физическо лице, ние оставаме посветени на принципите на правото, юриспруденцията и позитивизма, както и безкомпромисните етични стандарти.