law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство

Данъчно планиране и счетоводство на дружества

Адвокатска Кантора Томовски предоставя предварителен анализ за данъчното облагане и допълнителни особености преди откриване на определен вид търговска дейност в България.

Кантората предлага последващо консултиране и водене на счетоводна дейност на юридическото лице, включително:

  • регистрация, промени и прекратяване на търговски дружества;
  • регистрация и дерегистрация на дружества по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност;
  • счетоводна дейност, независим финансов одит и обслужване на дружества регистрирани по ДДС;
  • приспадане на данъчен кредит на дружество, подготовка и възстановяване на ДДС, Ре-фактуриране;
  • планиране на корпоративно подоходно облагане на дружества, международно данъчно облагане, данък върху доходи от дивиденти;
  • годишно счетоводно приключване на дружества;
  • планиране на сделки при които се удържа данък при източника;
  • регистрация на данъчни складове и представителство при лицензиране по Закона за акцизите и данъчните складове.