law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Енергийно Право Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Правен Дю Дилиджънс Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство
Абонаментно юридическо обслужване
Чрез предоставеното от нас абонаментно правно обслужване, получавате не просто отговор на отделен въпрос, а стратегия за постигане на дългосрочните си цели и задачи, както и оптимизиране на дейността си.
Абонаментното правно обслужване се изразява в юридическо съдействие на дружества по всички правни въпроси, възникващи в хода на икономическото им развитие.

Кой може да използва абонаментно юридическо обслужване
  • компании, без вътрешен юридически отдел;
  • дружествата, на чиито юристи липсва съответната практика в определена правна сфера.

Предимства за лицата използващи услугата
  • фиксирана абонаментна месечна такса;
  • юридическият опит на нашите адвокати;
  • не е нужно да се сключва специален договор за всеки вид юридическа услуга;
  • спестявате разходи за юридически персонал (заплати, отпуск, обезщетения, болнични и т.н.);
  • индивидуален подход съобразен със спецификата на развиваната стопанска дейност;
  • разчитате на участието на юридически консултант при провеждане на преговори и срещи;
  • обслужване с приоритет;
  • разработване и обстойно изследване на решения по отделни казуси;