law office bulgaria
!

Дата: 23 Март 2012 г.
покупка на имот в БългарияПокупката на имот в България от Европейски физически или юридически лица става възможна през 2012 г.Измина пет годишният срок на мораториума относно закупуването на земя от европейски граждани, отразен в присъединителния договор на България с Европейския Съюз.

Наложеният мораториум, засягаше свободното движение на капитали между европейските държави, и на практика действаше забрана за покупка на земя в България (като втори имот) от чуждестранни физически и юридически лица.

От 01 Януари 2012 г. с отпадането на временната забрана, покупката на български недвижими имоти с прилежаща земя, от граждани на Европейската общност стана възможно. От тази възможност могат да се възползват всички граждани на Европейския Съюз заедно с Кралство Норвегия, Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Швейцарската Конфедерация.

След 2 години считано от началото на 2012 г. се очаква да отпадне и забраната за покупка на земеделски земи в България от Европейските граждани.
 

На практика, досега земя се закупуваше, чрез специално регистрирано за целта българско юридическо лице от чуждестранни лица, като с тази процедура се заобикаляше действащият мораториум.
 

Настъпилите промени, дават възможност на всички европейски граждани закупили имот чрез фирма, да прехвърлят недвижимата собственост от дружеството на себе си, като физически лица или ако тепърва им предстои покупка на имот да участват в разпоредителната сделка, като физически лица.
 

От финансова гледна точка подобно действие е рационално, защото биха отпаднали голяма част от досега плащаните разходи по поддръжка на дружествата – собственици на имоти.
 

Някои разходи, свързани с досега използваната процедура по закупуване на имот, чрез специално регистрирано дружество са:
 

  • задължителното годишното обслужване на не-развиващите дейност фирми, касаещо данъчни декларации, финансови отчети и т.н.
  • по-високият данък за дружествата собственици на имоти и др.
  • непрекъснатия растеж на таксите по обслужване на дружествата,
  • непрекъснато растящите данъчни оценки на имотите, което би довело до по-високи разходи за прехвърляне на имота в един по-късен етап;

Не бива да се подценява и факта, че като физически лица разполагаме с по-голяма сигурност относно собствеността си. В последно време дори се наблюдават някои идеи, за специални регистри с имоти които не се продават.
 

Юридическото лице е по-рисков правен субект, и в случай, че седалището на едно такова дружеството е фиктивно, не получава редовна кореспонденция, има голяма вероятност дружеството да се окаже длъжник по несъществуващи договори или по запис на заповед с неблагоприятен резултат, най-често - запорирано или възбранено движимо или недвижимо имущество и последваща публична продан, на което станахме свидетели през последните години.
 

Адвокатска Кантора Томовски