law office bulgaria
1
Фирмен Профил Наши Клиенти Адвокатски Хонорар
Наши Клиенти

Информация за контакт

Адвокатска Кантора Томовски

България 9000, гр. Варна

бул. Владислав Варненчик

№ 112, етаж 3, офис 12

тел. +359 (0) 876 999 591

тел. +359 (0) 876 999 590

email: office@tomovski.com

 

 

Клиенти на кантората са някои дружества от сектора на строителството, енергетиката, хотелиерството, финансовите услуги, недвижими имоти, петролни продукти, както и множество физически лица.

Съгласно нормите на действащия Етичен кодекс на адвоката, имената на клиентите, не могат да бъдат обявявани публично (чл.8, ал.3, т.4).