law office bulgaria
1
Фирмен Профил Наши Клиенти Адвокатски Хонорар
Адвокатски хонорар
Адвокатските хонорари в България се установяват по споразумение между адвоката и клиента. Основните фактори, от които зависи формирането им, са:
  • материалният интерес;
  • сложността на казуса;
  • усилията, които трябва да положи адвокатът и времето, необходимо за случая.
Възможно е да се появят и допълнителни обстоятелства, които да се отразят на размера на възнаграждението. Най-често това е бързината, с която трябва да се извърши определено действие, така че неоправданото бавене може да бъде ако не фатално, то със сигурност скъпо.
Все пак съществува един минимален праг, под който не може да се договаря адвокатски хонорар. Той е установен в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета от Висшия Адвокатски Съвет на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата, изменена на 08 Юни 2010 г.