law office bulgaria
1
България като юрисдикция

България е все още неразработен пазар, който предлага големи възможности за печалба и високи годишни приходи, за тези които решат да инвестират в момента.
 

Българската икономика расте стабилно, увеличаването на промишленото производство, намаляването на безработицата и развитието на кредитите, доведе до повишаване на БВП за последните няколко години.
 

Тези условия предполагат силен пазар на недвижимата собственост и водят до постепенно покачване на цените на българските имоти.
 

Важни фактори спомагащи за решението на инвеститорите да изберат България:
 

  • България е пълноправен член на Европейския Съюз от 2007 г.;
  • валутата е обвързана с Еврото;пълноправно членство в НАТО от 2004 г.;
  • развита туристическа индустрия;голям процент на икономическия ръст; висококвалифицирана работна ръка, при едни от най-конкурентните нива на заплащане в Европа;
  • стабилна и предсказуема бизнес и политическа среда; най-ниските производствени разходи и данъци в Европа;
  • свободна търговия на индустриални стоки между България и ЕС, ЕФТА, ЦЕФТА и Турция;
  • 10 % корпоративен данък - най-ниският в Европа;
  • придобиване на земя чрез фирма регистрирана в България с до 100 % чуждестранно участие;
  • прекрасен климат с невероятна природа и забележителности.