law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство

Учредяване, регистрация и обслужване на офшорни дружества (фирми)

Офшорно дружество е всяко дружество, създадено от чуждестранно лице в друга държава. В съвременната практика, обаче, терминът се използва за компании регистрирани в офшорни зони, които предлагат изключително облекчени данъчни режими или въобще са изключени от данъчното облагане.

Такива зони има в над 60 държави и територии като едни от най-атрактивните могат да се определят: Маршаловите острови, Сейшелските острови (Република Сейшели), Белийз, Делауер (САЩ), Британски Вирджински острови, Панама, Хонг Конг, Кипър, Бахамите и Коста Рика.

телефон: +359 (0) 876 999590

email: office@tomovski.com

Предимства на Офшорните компании

 • улеснените режими на регистрация и поддръжка;
 • нулева данъчна ставка върху приходите от международни източници;
 • запазване анонимността на собствениците и защита на личните им данни;
 • възможността да придобива дялове и акции от юридически лица (Български например);
 • ниски или никакви изисквания и разходи за счетоводна отчетност и одити.

Структура на Офшорна компания

Основаване на компанията

В повечето офшорни зони е необходимо да имате „регистриран агент”, който на място извършва действията по регистрация и поддръжка на компанията. Процесът изисква проверка по документи на лицата, които основават офшорната фирма и заплащане на държавните такси заедно с хонорара. Най-често за основаване на компания са необходими:

 • документ за самоличност (лична карта или паспорт - нотариално заверени);
 • "доказателство за адрес" - документ удостоверяващ адреса на собственика, най-често сметка за платени комунални услуги или банкова референция по образец.

„Номинален директор” и „Номинален съдружник/акционер”

Това са услуги, които гарантират запазване анонимността на реалния собственик. Въз основа на договор за доверително управление се използва местно лице (юридическо или физическо) което е записано във всички официални документи, същевременно това лице или се отказва от управлението на офшорната компания, или предоставя пълномощно за управление на посочено от собственика лице, съответно доверителна декларация, че лицето държи компанията за другиго. Тази услуга е силно препоръчителна (например при защита на имущество от кредитори).

Виртуален офис

Създава се в някой голям международен център, като Ню Йорк или Лондон. Tова е бизнес адрес с телефон и факс, на който се води цялата кореспонденция, която после се препраща на реалния собственик. Виртуалният офис не се отразява на данъчното облагане и не е задължително да се използва.

Корпоративна офшорна банкова сметка

Банките в офшорните зони предлагат всички съвременни услуги, включително онлайн банкиране, дебитни и кредитни карти, чекови книжки, международни банкови трансфери, кредитни писма и др. Така се осигурява постоянният достъп на клиента до неговите средства. Откриването на банкова сметка в офшорна зона не е задължително, но е удобно и лесно за опериране, а и банките в офшорните зони поддържат много високо ниво на конфиденциалност и улеснена регистрация. Повече информация за офшорна банкова сметка може да прочетете тук

Такси и Срокове за регистрация

Таксата за основаване на офшорна компания се определя в зависимост от:

 • държавните такси в самата офшорна зона;
 • изискванията за допълнителни документи, актуални състояния, пълномощни, сертификати и лицензи за офшорната фирма;
 • използването или не на услуги като фиктивен директор (управител) или съдружник, съобразно и техния брой;
 • задължителното използване на секретарски услуги и „регистриран агент” в някои офшорни зони;
 • експедитивността с която протича регистрацията на офшорната компания..

Срокът за регистрация на офшорна фирма е в зависимост от офшорната зона, като най-често офшорна фирма може да бъде регистрирана за 3-4 часа.

Годишното обслужване на офшорното дружество, се определя в зависимост от използваните доверителни и допълнителни услуги.

Подробна информация относно офшорна фирма може да получите след като се свържете с нас +359 876 999590, +359 876 999591, email: office@tomovski.com