law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство

Офшорни банкови услуги и сметки в офшорни зони

Непосредствено след регистрацията на офшорно дружество в конкретна офшорна зона, добър избор за собственика би било и откриване на една или няколко банкови сметки в офшорни банки. В зависимост от редица субективни фактори на офшорното дружество, като финансовата му стабилност, собственика, сфера на бизнес и др., ние можем да предложим представителство по откриване на банкова сметка в различни юрисдикции, в които имаме установени бизнес взаимоотношения.

Същевременно, не всички банки са подходящи за откриване на сметка. Съществуват банки които могат да изискат от юридическото лице минимален капитал от 100,000 $, но съществуват и такива които изискват значително по малък депозит в размер на 5000 $. Изборът на банка се определя субективно за всеки клиент, като важни критерии могат да бъдат активната търговия, срочните депозити, инвестициите, кредитни и дебитни карти, интернет банкиране и др.

В този смисъл откриването на банкова сметка не е напълно гарантирано. Всички банки имат различна политика и е възможно да не приемат клиента поради обективни за тях причини, такива могат да бъдат неприемлив вид бизнес, страна на произход и т.н. Затова при представителството изискваме от клиентите максимално обективна информация за финансовото състояние, планирани парични потоци, бизнес модел и др.

Анонимност на собственика

За да се открие корпоративна банкова сметка на офшорна компания, всички банки изискват подробна информация за лицето собственик на офшорното дружество.

Следователно, банката ще започне идентифициране на собственика, като изиска редица документи. Такива документи могат да бъдат, международен паспорт, лична карта, банкови референции, описание на бизнеса, прогноза за парични потоци и др.

Тези документи се определят субективно, като откриване на банкова сметка с анонимен собственик не е възможна, но разбира се, използването на фиктивен собственик е реализуемо.

Юрисдикция

Въз основа на изискванията на клиента и според финансовата стабилност предлагаме представителство в следните юрисдикции: Белийз, Св. Винсънт, Мавриции, Кипър, Британски Вирджински острови, Сейшели, Латвия, Щвейцария, Лихтенщайн, Маршаловите острови и Делауеър.

Хонорар

Хонорарът се определя в зависимост от избраната от клиента юрисдикция, и може да се изменя в зависимост от степента на документална подготовка на клиента.

Тъй като в много случаи, като номинален съдружник или директор в едно офшорно дружество е вписано офшорно юридическо или физическо лице, то това лице най-често трябва да осигури допълнителни документи нужни за откриване на корпоративната офшорна банкова сметка.