law office bulgaria
1
Учредяване на офшорна компания Регистрация на фирма, Ликвидация, Фирмени промени Давност на глоба наложена с електронен фиш

Регистрация на фирма, Ликвидация, Фирмени промени

Един от най-използвания тип дружества за първоначална регистрация са търговските дружествата от типа ООД /дружество с ограничена отговорност/ или ЕООД /еднолично/

Кантората може да окаже съдействия при регистриране на фирма в срок от един ден на конкурентни цени, като е възможна и неприсъствена /дистанционна/ регистрация, без посещение в кантората.

Можем да предложим и извършване на промени в обстоятелствата на фирми, като изменение в състава на съдружниците, управлението, името или седалището и адреса на управление на фирмата, промяна в капитала, устава, увеличаване на капитала чрез апортни вноски, допълнителни парични вноски, изключване на съдружници, както и всякакви други фирмени промени.

Ликвидацията е процес на доброволно прекратяване на фирма и осребряване на останало след ликвидацията имущество. Срокът за ликвидация е не по кратък от 6 месеца, най-често 7-8 месеца.

За информация и оферти може да се свържете с нас.

office@tomovski.com

тел. +359 (0) 876 999 590, WhatsApp, Viber, Telegram
тел. +359 (0) 876 999 591, WhatsApp, Viber, Telegram