law office bulgaria
1
Учредяване на офшорна компания Регистрация на фирма, Ликвидация, Фирмени промени Публикуване на дружествени финансови отчети в Търговския регистър
Регистрация на фирма, Ликвидация, Фирмени промени
Един от най-използвания тип дружества за първоначална регистрация са търговските дружествата от типа ООД /дружество с ограничена отговорност/ или ЕООД /еднолично/
Кантората може да окаже съдействия при регистриране на фирма в срок от един ден на конкурентни цени, като е възможна и неприсъствена /дистанционна/ регистрация, без посещение в кантората.
Можем да предложим и извършване на промени в обстоятелствата на фирми, като изменение в състава на съдружниците, управлението, името или седалището и адреса на управление на фирмата, промяна в капитала, устава, увеличаване на капитала чрез апортни вноски, допълнителни парични вноски, изключване на съдружници, както и всякакви други фирмени промени.
Ликвидацията е процес на доброволно прекратяване на фирма и осребряване на останало след ликвидацията имущество. Срокът за ликвидация е не по кратък от 6 месеца, най-често 7-8 месеца.
За информация и оферти може да се свържете с нас.
email: office@tomovski.com
tel. +359 (0) 876 999 590
tel. +359 (0) 876 999 591