law office bulgaria
1
Учредяване на офшорна компания Регистрация на фирма, Ликвидация, Фирмени промени Публикуване на дружествени финансови отчети в Търговския регистър
Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър
Кантората предлага публикуване на годишни финансови отчети на търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
За счетоводни кантори, счетоводители и представители обслужващи множество търговски дружества предоставяме специални условия.
Услугата за публикация на ГФО (годишните финансови отчети) може да се извърши на територията на цялата страна, без значение местоположението по регистрация на дружеството.
За информация и оферти може да се свържете с нас.